خالی کردن حساب مردم با زباله های بانکی

خالی کردن حساب مردم با زباله های بانکی

خالی کردن حساب مردم با زباله های بانکی شکل دیگری از دزدی های مدرن که میخواهیم مورد بررسی قرار دهیم، خالی کردن حساب های مردم از طریق زباله های بانکی است. مثلا به تازگی رییس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری جوانی که با سوءاستفاده از زباله های بانکی، اقدام ادامه مطلب…