ربودن کارت بانکی با چسب

ربودن کارت بانکی با چسب قطره ای

چسب قطره‌ای؛ شگردی برای ربودن کارت بانکی شما هنگام استفاده از خود پرداز های بانکی دقت کنید قطعه ای مشکوک به آن نچسبیده باشد و همچنین اگر به هر دلیل کارت بانکی شما در دستگاه باقی ماند، ابتدا اطمینان حاصل کنید به داخل دستگاه رفته و جایی در بین مسیر ادامه مطلب…